Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
 • KVKK ve GDPR uyumluluk süreçlerinin yürütülmesi
 • KVKK ve GDPR uyumluluk denetimi ve raporlama
 • KVKK ve GDPR eğitimlerinin verilmesi
 • Kişisel veri envanteri, kurum içi kural, politika, prosedür, BCR düzenlenmesi danışmanlığı
 • İlgili kişi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ilişkilerine & başvurularına dair danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • Uyumluluk sonrası denetim, gözden geçirme ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • GDPR gereği DPO hizmeti
Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku
 • Birleşme ve devralmalar, şirketlerin yeniden yapılandırılması
 • Due Diligence çalışmaları
 • Şirket, şube, irtibat bürosu kuruluşları
 • Ortak teşebbüsler
 • Şirket tasfiyesi işlemleri
 • Her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
 • Hissedarlar, hisse devir, mutabakat metni gibi sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
 • Rekabet Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Taşıma Hukuku
 • Danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri
Fikri ve Sınai Haklar, Telekomünikasyon ve Medya Hukuku
 • Medya Planlama ve Satın Alma
 • Tanıtım (Telif hakkı ve Tüm Sözleşmeler)
 • Sinema, TV Dizileri, Film Yapımcılığı (Tüm Sözleşmeler)
 • Patent
 • Marka, endüstriyel tasarım
 • Telif hakkı
 • Lisanslama
 • Taklit ve korsan ürün karşıtı uygulamalar

 

İdare ve Vergi Hukuku

 

 

İş Hukuku
 • İş akitlerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Taşeronluk / alt işverenlik sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Şirket davranış kuralları tüzüğü, çalışan maddi olanak planları gibi belgelerin hazırlanması

 

Gayrimenkul Hukuku
 • Due Diligence çalışmaları
 • Gayrimenkul geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Satış ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi

 

Dava ve Tahkim
 • Tüm dava ve tahkim süreçlerinde temsil
 • Dava öncesi ve sonrası haciz, icra ve iflas işlemleri