Dr. Aydın Orhan

Aydın Orhan, Hukuk Büromuzun 30 yılı aşkın süredir yöneticisidir. Ağırlıklı olarak Şirketler Hukuku, Reklam, Medya Planlama ve Satınalma, Televizyon, ile Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarıyla ilgilenmektedir. Kendisi, Türkiye’nin önde gelen holdinglerine, reklam ajanslarına ve yapım şirketlerine danışmanlık yapmaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku alanında geniş bir tecrübeye ve telif ile bağlantılı haklar konularında derin bir bilgi birikimine sahiptir. Aydın Orhan, Fikri Mülkiyet Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda pek çok ünlü sanatçı, reklam ajansı ve medya yapım şirketlerini mahkemelerde temsil etmiştir.

Aydın Orhan gayrimenkul hukuku konusunda da kapsamlı bilgiye sahip olup büyük ölçekli gayrimenkul geliştirme projelerinin anlaşmalarını hazırlamakta ve müzakere etmektedir.


Eğitim:

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Doktora

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Radyo-Televizyon-Sinema Anabilim Dalı Doktora Tezi
Sayısal Televizyon Yayıncılığında Fikri Haklar Bağlamında ‘’IPTV’’

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz ve Sigorta Hukuku, LL.M.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, LL.B.

Yabancı Dil: İngilizce

Çalışma Alanları: Birleşme ve Devralmalar, Gayrimenkul Hukuku, Medya ve Eğlence Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku

İletişim: aydinorhan@aydinorhan.av.tr