Av. Ömer Cem Selamoğlu, LL.M.

Ömer yerli ve yabancı müvekkillere, şirketler hukukuna dair günlük işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Çalışmaları arasında hisse devri, hissedarlar ve distribütörlük sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve müzakeresi bulunmaktadır. Ömer, müvekkillerin talep ettiği konularda müvekkillere özel bilgi notları ve hukuki görüşler hazırlamakta, e–ticaret konusuna özel önem vermektedir. Kendisi, dava ve tahkim süreçlerinde aktif rol almaktadır. Özellikle denkleştirme (portföy) tazminatı ve uluslararası taşımacılıktan kaynaklanan ihtilaflarda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda İngilizce ve İtalyanca yeminli tercümanlık da yapmaktadır.

Ömer aynı zamanda Arabulucular Sicili’ne kayıtlı olarak arabuluculuk faaliyetlerini de yürütmektedir.

Eğitim:

UC Berkeley School of Law, Şirketler Hukuku, LL.M. (2015)
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, LL.B. (2010)

Yabancı Dil: İngilizce, İtalyanca

Çalışma Alanları: Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Taşıma Hukuku, Uyuşmazlık Çözümü, Yabancı Yatırımlar

İletişim: omerselamoglu@aydinorhan.av.tr

   • “FSEK Madde 68 Kapsamında Hâkimin Takdir Yetkisi İle İlgili Olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Kararlarına Eleştirel Bir Bakış” – İstanbul Barosu Dergisi’nin Nisan/Mayıs 2017 sayısında yayımlanmıştır.
   • “Uluslararası Ticari Hava Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve Uygulamadan Örnekler” – Legal Hukuk Dergisi’nin Kasım 2015 sayısında yayımlanmıştır.
   • “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Genel Bir Bakış” – İstanbul Barosu Dergisi’nin Mayıs/Haziran 2013 sayısında yayımlanmıştır.
   • “Anayasa Mahkemesi Kararları ve Son Düzenlemeler Işığında Yabancılara Gayrimenkul Satışı” – İstanbul Barosu Dergisi’nin Mart/Nisan 2012 sayısında yayımlanmıştır.
   • “Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri” – Vergide Gündem Dergisi’nin Nisan 2012 sayısında yayımlanmıştır.
   • “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Bağımsız Denetim” – Vergide Gündem Dergisi’nin Ocak 2012 sayısında yayımlanmıştır.